Gandrīz 60 gadus apņēmīgi darbojoties augu un dzīvnieku uztura ražošanā, ir radītas vienas no nozares nozīmīgākajām inovācijām.

Lai pētniecības un attīstības darbu turpinātu vēl kvalitatīvāk, tika uzcelts Group Roullier Inovāciju Centrs.

Mūsu mērķis ir izstrādāt ļoti tehniskus produktus, kas atbilst lauksaimniecības kultūraugu un dzīvnieku sugu vajadzībām katrā valstī, cienot augsni, augus un dzīvniekus, – lai apgādātu ar pārtiku 2020. gadā prognozēto 10 miljardu cilvēku globālo populāciju.

No Īrijas ganībām līdz Brazīlijas sojai, no Eiropas piena liellopiem līdz Amerikas mājputniem – „CMI Roullier” pētnieki un eksperti visā pasaulē pastāvīgi nodarbojas ar detalizētu pētniecību, pētot jūras un augu valsts izcelsmes produkciju, kas kopš 1959. gada ir atšķir „Groupe Roullier” no līdzīgiem uzņēmumiem.

Tādējādi, pateicoties eksperimentālajās siltumnīcās un laboratorijās pielietotajām zināšanām un metodēm, CMI inovāciju centrs strauji veicina attīstību augu un dzīvnieku uztura nozarē.

 

Inovācijas ir mūsu biznesa stratēģijas stūrakmens.